photo

creole 102

  Èske mwen mèt pran foto ou? (May I take your photo?) Please (Souple) Merite (You’re welcome) Pa gen pwoblem (No problem) Tout bagay anfòm? (Everything OK?) Mwen gen pwoblem konprann kreyòl (I have problems understanding Creole) Kisa … vle di? (What does … mean?) Kijan yo di … an kreyòl? (How do they say […]

More